Szkolenia PPOŻ

Szkolenia PPOŻ WłocławekRegularne szkolenia przeciwpożarowe PPOŻ są nieodzownym elementem każdej firmy mającej na celu zachowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Z jednej strony - pozwalają one na przekazanie niezbędnej wiedzy wszystkim pracownikom, z drugiej z kolei, odpowiadają za jej utrwalenie i ugruntowanie.

Profesjonalne szkolenia z zakresu PPOŻ realizują swoje zadania poprzez dostarczanie kompleksowej wiedzy ze wszystkich wymienionych obszarów. Na początku, realizują cel, jakim jest zapoznanie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego stosowaną w danym zakładzie czy też instytucji. Następnie, rolą tego typu szkoleń jest pokazanie ewentualnych zagrożeń pożarowych, a także sposobów przeciwdziałania ich występowania.

Istotną rolą tego typu szkoleń jest także zaznajomienie pracowników z ich zadaniami oraz obowiązkami powstającymi w zakresie zapobiegania pożarom, czy w związku z ich powstaniem. Dodatkowo, tego typu szkolenia PPOŻ uwzględniają edukację z zakresu sposobów używania urządzeń gaśniczych, a nawet przeprowadzania ewakuacji.

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi kompleksowymi usługami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej PPOŻ.

Oferujemy:

  • całkowitą obsługę zakładów pracy pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
  • przegląd techniczny, legalizację ciśnieniową, konserwację i naprawę podręcznego sprzętu gaśniczego
  • badania instalacji hydrantowych tj. pomiar ciśnienia i wydajności sprzętu
  • próby ciśnieniowe węży hydrantowych
  • oznakowanie obiektów znakami ochrony PPOŻ, ewakuacyjnej oraz BHP
  • impregnację ognioochronnej tkaniny i drewna
  • sporządzanie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego
  • sporządzanie planów ewakuacji
  • szkolenia i doradztwo z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Wszystkie firmy z Włocławka i okolic zapraszamy do kontaktu w celu pozyskania szczegółowej oferty. Z przyjemnością przygotujemy atrakcyjną ofertę szkoleń PPOŻ, która idealnie odpowie na każde, nawet najbardziej wyszukane wymagania!